Ordens regler
 

Husets ordensregler

Indendørs:

 • Rygning ikke tilladt i huset.
 • Det er ikke tilladt at kaste med kanel, peber eller ris.
 • Det er ikke tilladt at stå på stole eller borde.
 • Det er ikke tilladt at bruge flydende serpentiner, da de efterlader farver på overflader.
 • Vinduer og døre skal holdes lukkede efter kl. 22.00, pga. støjgener for husets naboer.

 

Inden huset forlades:

 • Huset skal efterlades ryddelig, som da I modtog det.
 • Service m.v. sættes på plads.
 • Gulve skal være fejet og afvasket, hvis der har været spild af mad eller drikkevarer.
 • Affaldsposer fra køkkenet og toiletter smides ud i udendørs affaldscontainer.
 • Borde og stole skal tørres af.
 • Borde samles i den ene side
 • Stole stables i stakke af 10 stole
 • Køkkenet skal være rengjort og klargjort til vores gulvvask.
 • Husk drypbakke under ovn og tøm opvaskemaskinen for vand.
 • Alle former for efterladenskaber på toiletter skal være fjernet og klargjort til vores gulvvask.
 • Døre og vinduer skal lukkes og låses.
 • Alt lys skal være slukket. Der er forsinkelse på lyset på P-pladsen, slukker automatisk.
 • Lejer er pligtig til at anmelde og erstatte manglende og/ eller ødelagt inventar.
 • Stil ødelagt service eller ødelagte ting på køkkenbordet, så vi kan finde erstatningspriser og fremsende en faktura.

 

Udendørs:

 • Sørg for, at der ikke ligger efterladte cigaret skodder.
 • Sørg for, at der ikke efterlades nogen former for affald. Vis hensyn til husets naboer.
 • Containere må ikke overfyldes, skal kunne lukkes.
 • Affald SKAL være sorteret i/til de rigtige containere: restaffald, glas, metal.

 

Regler for elev- og ungdomsfester:

 • For at eleverne skal få en god fest, så forventer vi fra bestyrelsens side ud over ovenstående:
 • At der er mindst en forælder pr. 10 elever.
 • At det er en forælder der er vores kontaktperson.
 • At en festhjælper deltager hele aftenen.
 • At det ALTID er forældre, som står i baren.
 • At der er en forælder til at holde opsyn uden for medborgerhuset.
 • Det er elevernes og forældrenes ansvar, at husets ordensregler overholdes.

Gå tjeklisten igennem ved modtagelse og ved aflevering. Tjeklisten står i en sort mappe i køkkenet. Spørgsmål kontakt husadministrator på tlf.: 5142 7488

 


 

 


Køkkenregler

Køkken hygiejne:

Husk at grøntsager rengøres i grovkøkken.
At borde, spækbrætter og knive vaskes mellem hver type mad.
At rå kød og grøntsager ikke blandes.
At æg er pasteuriseret.


Køkken rengøring:

Borde aftørres, opvaskemaskine og kaffemaskine anvendes som anvist på maskinen og synligt snavs på vægge fjernes.
Husk også at efterlade spulehane som anvist.


Rengøring af huset:

Slut rengøring foretages af husets personale. –
Vi forventer at huset er leveret tilbage i ryddet stand.
Borde og stole skal tørres af.
Borde stables på vogn. (bordplade mod bordplade / Ben mod Ben)
Stole stables i stakke af 10 stole
Huset fejes og affaldsposer fra køkken og toiletter smides ud i udendørs affaldscontainer.
Af hensyn til vort energiforbrug er strømmen til køleskab og fryser afbrudt.
Ved ankomst til huset åbnes for vandet ved stophane i depotrum og det kontrolleres om alle sikrings grupper er tilsluttet.
Service eller andet, der er gået i stykker afregnes på selvstændig faktura eller sammen med slut afregning.
Større skader udbedres af husets håndværkere og faktureres den berørte lejer.Nøgle afhentes efter nærmere aftale med Hus administrator, tlf. nr.: 5142 7488.